Činnost klubu

Hlavním sportovním odvětvím Squash Moravská Slavia Brno, z. s. je squash, ale obecnou snahou je dát dětem, zejména těm předškolního věku, všeobecné sportovní základy, které jsou později uplatnitelné i v jiných sportovních disciplínách. Účelem organizace je zabezpečovat plný rozvoj squashe a vytvářet k tomu dobré sportovní, tréninkové a ekonomické podmínky, dále také podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly. Během hrací sezóny (vždy září až červen následujícího roku, tedy 10 měsíců) jsou pořádány celostátní soutěže a také vlastní aktivity organizace jako jsou klubové turnaje, společné tréninky juniorů a dospělých, příměstské a výjezdní sportovní kempy a další.

Důležitou činností organizace je výchova mládeže včetně přípravy talentovaných jedinců ve squashi a péče o výkonnostní sportovce. Součástí této činnosti je vedení squashové školy pro děti a mládež, kterou v současné době navštěvuje kolem 80 dětí. Škola funguje od roku 2008 a v roce 2010 rozšířila základnu po celém Brně. Děti trénují v Brně na Lesné a Ivanovicích. 

Závodní junioři jsou tvořeni talentovanými dětmi z Brna a okolí a Squash Moravská Slavia Brno, z. s. v zastoupení trenérů se v tomto směru snaží co nejvíce podpořit rozvoj těchto dětí. Nejedná se jen o možnost trénovat s uznávanými experty v daném sportovní odvětví (např. spolupráce s Janek Koukalem a jeho squashovou akademií), ale také o materiální a finanční podporu, zejména hrazení sportovních lékařských prohlídek, placení startovného či pořizování klubových dresů apod.

Naši závodní junioři patří dlouhodobě k samotné špičce v České republice i v zahraničí, čemuž nasvědčují například nemalé úspěchy našich juniorů opakovaně na Mistrovstvích České republiky juniorů ve squashi.

Mistrovství České republiky juniorů jednotlivců 2021/2022 (27.-29. 5. 2022, Brno)
Mistrovství České republiky juniorů jednotlivců 2021/2022 (27.-29. 5. 2022, Brno)

Náš klub podporuje i hráče či hráčky z kategorie dospělých, kde se jedná zejména o organizaci společných tréninkových hodin a podpora týmových soutěží, kterých se dlouhodobě úspěšně účastníme. Například náš ženský extraligový tým již několikrát vybojoval mistrovský titul pro náš klub (naposledy v sezóne 2021/2022).

Družstvo mužů Moravská Slavia Brno C - fotografie z ligového utkání v sezoně 2020/2021
Družstvo mužů Moravská Slavia Brno C - fotografie z ligového utkání v sezoně 2020/2021

Struktura našeho klubu

Nejvyšším orgánem Squash Moravská Slavia Brno, z. s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným statutárním orgánem je výbor spolku. Squash Moravská Slavia Brno, z. s. organizačně zahrnuje oddíl squashe.

Statutárním orgánem je výkonný výbor:

Předsedkyně - Dana Hájková

Členové - Kateřina Marková, Petr Žalud, David Honek a Josef Šebek

© 2023 Squash Moravská Slavia Brno, z. s. | Všechna práva vyhrazena
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started